בעקבות שינויים בתקנות מס הכנסה, בנושא זקיפת שווי רכב, הוכבד נטל המס על בעלי רכבים עסקיים, עד כדי אי כדאיות החזקת רכב החברה.
ניתן לחשב במחשבון המס שבאתר כאן את זקיפת שווי הרכב לפי קבוצות.
בעזרת הפתרון המוצע באתר זה, בעל רכב עסקי או רכב חברה יכול לחסוך אלפי שקלים בשנה, במידה וחלק מנסיעותיו הינן עסקיות.
בהתייחסות בג"ץ לעניין זה נקבע כי במידה וניתן להוכיח שחלק
מהנסיעות הינן עסקיות, המיסוי שישולם - יקטן בהתאם.
ניתן לקרוא באתר על פסקי הדין כאן.
דוגמאות לחיסכון ניתן לראות כאן.

מערכת מדמס הינה אפליקציה חכמה היושבת במכשיר הסלולר,
מנהלת יומן רכב ומתעדת את כל פרטי הנסיעה העסקית.
המערכת מופעלת בתחילת הנסיעה בלחיצת כפתור, משתמשת במערכת ניווט פנימית GPS ומשדרת לשרת באופן אוטומטי את נתוני הנסיעה.
ניתן להפיק באמצעות המערכת שבאתר, מגוון דוחות מפורטים ומהימנים, לצורך חישוב זקיפת שווי המס האמיתית אותו בעל הרכב אמור לשלם, ודוחות נוספים מפורטים של כלל הנסיעות העסקיות לפי חיתוכים שונים.